English 在线客服 回到顶部

   欢迎联系我们


ch_phone.png

联系我们空格.png

+86 769 81239918

5695c8d9c54e214153dbab7a_Icon-mail-white.png


info@ovanty.com

5695c8d9c54e214153dbab7a_Icon-mail-white.png


wholesale@ovanty.com

location-white.png广东省东莞市大朗镇富民中路新亚洲浦京高新科技园A1栋

邮编523786


中文 EN Copyright 2018 东莞市欧梵迪电子科技有限公司